6745/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6745/UBND-CNTT
V/v giao phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT126339675-5-20241715677116466_(trangnt)(15.05.2024_10h56p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước