6484/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6484/UBND-VX
Giao tham mưu việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT354194684-5-20201590116861616_(chanth)(22.05.2020_11h09p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước