2739/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2739/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Tuấn Thành.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT635017775-7-20211626424606504_tuandm_20-07-2021-06-23-36_signed.pdf
 Trở về trang trước