152/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
152/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao - 4A Xuân Trường, công suất 1.560.000 con gà thịt/năm tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân của Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d152_signed.pdf
 Trở về trang trước