3071/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3071/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, cát thừa tận thu trong quá trình thi công Dự án Khu du lịch sinh thái Anh Cường của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường
Ngày ban hành 14/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT825004567-9-20221662954454809cuonglv14.09.2022_08h37p16_thinv_14-09-2022-09-06-51_signed.pdf
 Trở về trang trước