214/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
214/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 09 tập thể và 09 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong thực hiện các Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT680550216-1-20221641886675314trangnt12.01.2022_08h04p27_tuandm_12-01-2022-14-46-50_signed.pdf
 Trở về trang trước