48/GP-UBND
Chi tiết văn bản
48/GP-UBND
Cấp phép cho Quân Đoàn 1, địa chỉ tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng Nhà khách Quân Đoàn 1 tại Sầm Sơn
Ngày ban hành 18/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT543964454-5-20231684224761193_(giangld)(18.05.2023_13h51p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước