5738/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5738/UBND-VX
Giải quyết đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn tại Công văn số 1050/UBND-GDĐT ngày 24/3/2021
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT247071911-4-20211619686198859_(chiennv)(02.05.2021_08h46p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước