2556/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2556/QĐ-UBND
Đấu giá quyền sử dụng khu đất Trường học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 dự án số 1 Khu đô thị Trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/06/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2556_signed.pdf
 Trở về trang trước