2199/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2199/QĐ-UBND
Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Giáo xứ Ba Làng - Giáo phận Thanh Hóa để mở rộng đất xây dựng nhà đa năng Giáo họ Như Xuân tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2199_signed.pdf
 Trở về trang trước