3043/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3043/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Nhà văn hóa bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT844924103-7-20201596100144969chanth30.07.2020_16h13p31_quyenpd_31-07-2020-09-21-15_signed.pdf
 Trở về trang trước