8933/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8933/UBND-THKH
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT474786938-6-20221655807784699hoangmc22.06.2022_08h21p51_thinv_22-06-2022-10-38-50_signed.pdf
 Trở về trang trước