1838/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1838/QĐ-UBND
Đóng cửa mỏ đất san lấp và tận thu khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Công của Công ty TMHH Xây dựng dân dụng và công trình trình giao thông
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT332736931-5-20211621311676199_(giangld)(31.05.2021_16h21p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước