4495/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
4495/UBND-CNTT
V/v giao nghiên cứu hướng dẫn của Bộ TT&TT về việc thành lập và vận hành Trung tâm xử lý tin giả
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT948174350-4-20241711944964065_(trangnt)(02.04.2024_15h10p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước