1963/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1963/UBND-THKH
Triển khai thực hiện Công văn số 627/BNV-TGCP ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT919135164-2-20241707206959717_(trangnt)(07.02.2024_09h37p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước