6739/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6739/UBND-THKH
Giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3361/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c6739_signed.pdf
 Trở về trang trước