587/UBND-NN
Chi tiết văn bản
587/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Hộ gia đình ông Tôn Viết Năng xin khai thác rừng trồng từ nguồn vốn dự án 661 đầu tư trên địa bàn huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c587.signed.pdf
 Trở về trang trước