18584/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18584/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT961512331-11-20211637554420636_(trangnt)(24.11.2021_08h44p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước