2527/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2527/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Đông Phát nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.
Ngày ban hành 21/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT384519580-7-20221657704157152_giangld_21-07-2022-09-31-56_signed.pdf
 Trở về trang trước