14563/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14563/UBND-KTTC
Giao tham mưu phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án Phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT521045752-9-20221664442732478_(hoangmc)(30.09.2022_16h22p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước