48/GP-UBND
Chi tiết văn bản
48/GP-UBND
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp48.signed.pdf
 Trở về trang trước