4138/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4138/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Cửa hàng xăng dầu Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4138.signed.pdf
 Trở về trang trước