17518/UBND-NN
Chi tiết văn bản
17518/UBND-NN
Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2024.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT904751262-11-20231700213687392_(tungct)(20.11.2023_08h07p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước