2742/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2742/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thiệu Đô
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT706707460-7-20211626750081613_thinv_21-07-2021-10-56-48_signed.pdf
 Trở về trang trước