1962/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1962/UBND-VX
Tham mưu thành lập Tiểu ban tuyên truyền của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 cấp tỉnh
Ngày ban hành 21/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1962.signed.pdf
 Trở về trang trước