3521/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3521/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT925125669-9-20211630983907515_(giangld)(08.09.2021_17h32p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước