4143/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4143/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, khai thác nước dưới đất phục vụ cho hoạt động cấp nước của nhà máy nước Bỉm Sơn
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4143.signed.pdf
 Trở về trang trước