8427/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8427/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 1981/BKHCN-TĐC ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT241510959-6-20241718273253038tungct13.06.2024_17h42p11_tungct_14-06-2024-09-17-34_signed.pdf
 Trở về trang trước