27/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
27/CĐ-UBND
Công điện về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai
Ngày ban hành 03/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT264209286-9-20211630481337093_giangld_03-09-2021-15-06-52_signed.pdf
 Trở về trang trước