58/GP-UBND
Chi tiết văn bản
58/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp và xây lắp Hoàng Sơn
Ngày ban hành 07/04/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp58.signed.pdf
 Trở về trang trước