5055/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5055/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước dự án Trụ sở làm việc và kinh doanh dịch vụ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT996609812-11-20201606188019652_thinv_25-11-2020-11-02-50_signed.pdf
 Trở về trang trước