107/KH-UBND
Chi tiết văn bản
107/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Ngày ban hành 16/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262878192-5-20201589534591693chanth15.05.2020_16h31p48_quyenpd_16-05-2020-08-37-45_signed.pdf
 Trở về trang trước