1108/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1108/QĐ-UBND
Giao đất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT996942096-4-20211617476309053_(giangld)(05.04.2021_14h52p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước