23/GP-UBND
Chi tiết văn bản
23/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Đô Cương
Ngày ban hành 15/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT263272598-3-20231678768456112_(giangld)(15.03.2023_13h58p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước