15971/UBND-NN
Chi tiết văn bản
15971/UBND-NN
Giao hướng dẫn, tham mưu, thẩm định hồ sơ báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT39634314-10-20211633974201058_(tungct)(12.10.2021_14h48p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước