2243/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2243/UBND-CN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT401867212-2-20211613921256274_(trangnt)(22.02.2021_11h04p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước