4610/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4610/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình đường Hợp Tiến - Bồng Xa thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4610.signed.pdf
 Trở về trang trước