3179/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3179/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT146485755-9-20221663744228362_giangld_22-09-2022-10-04-49_signed.pdf
 Trở về trang trước