4608/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4608/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4608.signed.pdf
 Trở về trang trước