3936/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3936/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3936_signed.pdf
 Trở về trang trước