127/TB-UBND
Chi tiết văn bản
127/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo việc thực hiện chuyển giao cơ sở vật chất và nhân sự khi giải thể Trường Cao đẳng Thể dục, Thể thao
Ngày ban hành 23/07/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb127_signed.pdf
 Trở về trang trước