141/GP-UBND
Chi tiết văn bản
141/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Trung tâm Đào tạo Sầm Sơn
Ngày ban hành 05/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp141.signed.pdf
 Trở về trang trước