8819/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8819/UBND-KTTC
Giao triển khai thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8819_signed.pdf
 Trở về trang trước