9/CT-UBND
Chi tiết văn bản
9/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 08/05/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct9_signed.pdf
 Trở về trang trước