2976/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2976/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 28/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT606097979-7-20201595908027952_liemmx_28-07-2020-15-33-14_signed.pdf
 Trở về trang trước