1954/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1954/UBND-VX
Giao rà soát kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa đảm bảo được lương thực trên địa bàn tỉnh năm 2023; kế hoạch thực hiện năm 2024
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT946127630-2-20241707206253477_(thihv)(07.02.2024_08h13p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước