3859/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
3859/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác địa phương năm 2021 - PGD NHCSXH TP Sầm Sơn
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT135572258-9-20201600081810267_thinv_15-09-2020-07-32-09_signed.pdf
 Trở về trang trước