513/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
513/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d513.signed.pdf
 Trở về trang trước