32/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
32/2020/QĐ-UBND
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT238460145-7-20201596012862053chanth29.07.2020_16h11p42_thinv_29-07-2020-18-48-46_signed.pdf
 Trở về trang trước