2752/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2752/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục và danh sách các trường mầm non và THCS thuộc 41 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 được hỗ trợ thiết bị đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh, dự án: Phát triển giáo dục nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2752_signed.pdf
 Trở về trang trước